Υπόμνημα Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στον Αρχηγό

0
Αθήνα, 25/11/2020
ΠΡΟΣ: Τον κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
ΚΟΙΝ: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
Κ. Αρχηγέ,
Α.1. Με το υπ’ αριθ. 51 από 6-7-2020 έγγραφό μας [http://www.sefeaa.gr/item/1091-anakoinwsh], σας ζητήσαμε, ενόψει του δεδομένου ότι η ‘’εσωτερική διοίκηση’’ δεν πρέπει να πάσχει, οι προϊστάμενοι πρέπει να διοικούν με προγραμματισμό, μεράκι, δημιουργική φαντασία και όραμα, να διοικούν με το νόμο, να διοικούν με επιείκεια, να ακούν και να επιλύουν τα προβλήματα του προσωπικού, να μην διοικούν με το φόβο επιβολής του βαθμού και των πειθαρχικών κυρώσεων, να παρέμβετε άμεσα για την άρση χαρακτηριστικών καθυστερήσεων στην άσκηση διοίκησης και εξέταση/ικανοποίησης αιτημάτων του προσωπικού, ειδικότερα δε να παρέμβετε:
(1) στην ουσιαστική άρνηση εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων του προσωπικού και μελών μας, όπως αιτήματα εκτάκτων μεταθέσεων ή αποσπάσεων (ιδίως δε για λόγους προσωπικούς, για λόγους υγείας των ιδίων ή μελών οικογενείας), τοποθετήσεων τελούντων σε υπηρεσία γραφείου, δηλαδή για συσσωρευμένες επί μήνες ( σε κάποιες περιπτώσεις και πλέον του έτους) σε συρτάρια αρμοδίων υποθέσεις που εκκρεμούν για εξέταση και ικανοποίηση ή έστω και απόρριψη, ώστε το προσωπικό να μην τελεί σε ομηρεία ή ακόμη επιτρέψτε μας να αναφερθούμε και σε ενδεχόμενη ‘’φιλική’’ εξυπηρέτηση (δήθεν ρουσφέτι).
Στην περίπτωση αυτή, κ. Αρχηγέ, έπρεπε να απευθυνθούν εντολές και οδηγίες στις άμεσα υφιστάμενές σας υπηρεσιακές δομές του Αρχηγείου, να εκκινήσουν τις διαδικασίες εξέτασης και εισήγησης επί των εκκρεμούντων αιτημάτων, ώστε να σας υποβληθούν για λήψη απόφασης δεδομένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Αρχηγού επί αυτών. Έτσι τίθενται ζητήματα ευθυνών για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση μηνών στην εξέταση των αιτημάτων όχι μόνο για τις, υπό την άμεση εποπτεία και έλεγχό σας, Υπηρεσίες του
Αρχηγείου, αλλά και για τον Αρχηγό προσωπικά, ως αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, θεσμικό όργανο.
(2) Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α., ως θεματοφύλακας των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών της Ειδικών Φρουρών και Αστυνομικών προερχομένων εξ αυτών, αναγκάζεται πολλές φορές να προσφύγει εγγράφως στη Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, για να ενημερώσει ή να ζητήσει την επίλυση προβλημάτων ή την εξέταση εκκρεμών αιτημάτων ή ακόμη και για να καταγγείλει περιπτώσεις αδράνειας, αδιαφορίας ή ακόμη και κακοδιοίκησης. Δεν είναι, βέβαια, και λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και σε αυτές τις νόμιμες συνδικαλιστικές παρεμβάσεις, οι Υπηρεσίες να επιδεικνύουν αδιαφορία ή ακόμη και έλλειψη συνεργασίας, εξέτασης και ικανοποίησης ή απόρριψης νόμιμων αιτημάτων μας.
Για την ταυτότητα του λόγου, πλέον των ζητημάτων άρνησης εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων του προσωπικού και μελών μας, που αγγίζουν την ανώτατη βαθμίδα Διοίκησης, θα αναφερθούμε παραδειγματικά και μόνο στην ουσιαστική άρνηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου, να εξετάσουν και να ικανοποιήσουν ή ακόμη και να απορρίψουν έστω αίτημα χορήγησης αντιγράφων εγγράφων, για το γνωστό και σε εσάς πρόβλημα της μη καταβολής των οδοιπορικών εξόδων της 6ης σειράς [σχετικό το υπ’ αριθ. 38 από 27-5-2020 έγγραφό μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κοινοποιηθέν και σε εσάς, το υπ’ αριθ. 17 από 6-3-2020 έγγραφό μας προς εσάς, για τη χορήγηση αντιγράφων, με παράλληλη υπενθύμιση των 65/20-11-2019 και 4 από 20-1-2020 όμοιων εγγράφων μας, προς τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών & Πληροφορικής/Α.Ε.Α., το υπ’ αριθ. 52 από 21-7-2020 έγγραφό μας προς εσάς], τη μη ενημέρωση για αιτούμενες πληροφορίες για θεσμικά ζητήματα που αφορούν τους Ειδικούς Φρουρούς [ασφαλιστική νομοθεσία κ.λπ., σχετικό το υπ’ αριθ. 43/27-06-2019 έγγραφό μας προς τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών & Πληροφορικής/Α.Ε.Α.]
Β.1. «Ιχνηλάτηση» της Διοίκησης. Να διαπιστώσετε πως ασκείται η διοίκηση, πως αντιμετωπίζεται το προσωπικό για απλά και απολύτως νόμιμα αιτήματα [π.χ. για αντίγραφα ενόψει κλήσης σε απολογία ή προσφυγών με κίνδυνο απώλειας ακόμη και ανατρεπτικών προθεσμιών], γιατί καλούνται σε απολογία και για ποια παραπτώματα, γιατί υποβάλλονται αρνητικές προτάσεις χορήγησης αδειών αγοράς 1ου ιδιωτικού όπλου [σχετική και η 50/1-7-2020 ανακοίνωση –http://www.sefeaa.gr/item/1090-anakoinwsh].
Α.2. Ουδεμία απάντηση μέχρι σήμερα έλαβε το Σωματείο μας, αλλά πολύ περισσότερο ουδεμία πρόοδος/εξέλιξη/βελτίωση έχει καταγραφεί ως προς την επίλυση των προβλημάτων αυτών, σε κανένα από τα αρμόδια επίπεδα Διοίκησης.
Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι θέσαμε το πρόβλημα για τις αρνητικές προτάσεις χορήγησης αδειών αγοράς 1ου ιδιωτικού όπλου [σχετική και η 50/1-7-2020 ανακοίνωση –http://www.sefeaa.gr/item/1090-anakoinwsh], προσωπικά με έγγραφο και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, από 2-7-2020, αιτούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και απαντήσεις, και μέχρι σήμερα, καίτοι παρήλθαν τέσσερεις [4] και πλέον μήνες ουδεμία απάντηση λάβαμε, ουδεμία βελτίωση καταγράφεται.
Β.2. Ουδεμία απάντηση μέχρι σήμερα έλαβε το Σωματείο μας, αλλά πολύ περισσότερο ουδεμία πρόοδος/εξέλιξη/βελτίωση έχει καταγραφεί.
Η αδιαφορία αυτή της Διοίκησης στο επίπεδου Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου έναντι των προβλημάτων του προσωπικού είναι χαρακτηριστική αφού από την πλευρά μας ΕΞΑΝΤΛΗΣΑΜΕ και ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΜΕ όλα τα ήπια μέσα παρέμβασης να λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα. Σήμερα μόνη διέξοδος, που η στάση σας δικαιολογεί απόλυτα, αποτελεί η προσφυγή του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. για πρώτη φορά στα αστυνομικά χρονικά, στις αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές , ίσως ακόμη και στον Συνήγορο του Πολίτη.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ Β. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ε.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.