πρόταση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ.1, 40

παρ.1 και 41 παρ.3 του π.δ.24/1997, σε συνδυασμό μ’ αυτές του π.δ.98/2018, στο βαθμό

του Αστυνομικού Διευθυντή για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι

κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Ι. Κ α τ’ ε κ λ ο γ ή

1. 241729 Καραπαπάς Κωνσταντίνος του Ηλία

2. 240797 Μπαμπαράκος Αναστάσιος του Ιωάννη

3. 244762 Μηλιώτης Χρήστος του Δημητρίου

4. 238075 Παπαδάκος Παναγιώτης του Θεοδώρου

5. 238656 Παπαποστόλου Χρήστος του Κυριάκου

6. 237106 Τετράδης Χαράλαμπος του Δημητρίου

7. 238132 Τσίμπρης Ιωάννης του Γεωργίου

8. 239573 Πιπέρης Ευάγγελος του Χρήστου

9. 245048 Σταυρακάκης Ιωάννης του Σταύρου

10. 239772 Λιανουδάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

11. 241736 Καρτάλης Παναγιώτης του Γεωργίου

12. 230791 Ζούζουλας Αριστομένης του Γεωργίου

13. 240773 Μουντζούρης Βασίλειος του Δημητρίου

14. 243333 Μπασμπανάς Γεώργιος του Δημητρίου

15. 241548 Βαζούρας Ηλίας του Σωτηρίου

16. 243704 Σέρτης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

17. 242033 Παπαφιλίππου Χρήστος του Γεωργίου

18. 240370 Κακούσης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

19. 241892 Μίχος Βλάσιος του Κωνσταντίνου

20. 239853 Καλαμπόκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

21. 243770 Σταματέλλος Ιωάννης του Σπυρίδωνα

22. 236068 Κατσικαντάμης Χαράλαμπος του Δημητρίου

23. 244339 Βάμβουκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου

24. 238105 Παπαδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

25. 244135 Μπιτσακάκης Λυκούργος του Μιχαήλ

26. 242203 Τσιμπογιάννης Νικόλαος του Ξενοφώντα

27. 239322 Μουσελίμης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

28. 239015 Λινάρδος Ευάγγελος του Σπυρίδωνα

29. 244960 Πλατιάς Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους

30. 239765 Τζεφεράκος Παναγιώτης του Δημοσθένη

31. 241482 Χαβδούλας Απόστολος του Παναγιώτη

32. 240652 Λιάρος Δήμος του Αθανασίου

33. 242187 Τσάμπηρας Δημήτριος του Λυκούργου

34. 239124 Μπιλιάλης Στυλιανός του Βασιλείου

35. 243224 Μαρρές Λουκάς του Γεωργίου

36. 241327 Φούρλας Δημήτριος του Νικολάου

37. 243852 Τοπάλης Κωνσταντίνος του Λουκά

38. 243708 Σιάφης Μιλτιάδης του Αθανασίου

39. 240513 Κοκκίνης Χαράλαμπος του Ευθυμίου

40. 243116 Λαμπρόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου

41. 242522 Βούλγαρης Δημήτριος του Ηλία

42. 244533 Καζαμίας Εμμανουήλ του Ιωάννη

43. 238106 Κούρτης Σπυρίδων του Χαραλάμπους

44. 244542 Καλαμπόκας Αθανάσιος του Αχιλλέα

45. 244972 Ράϊκος Αθανάσιος του Θωμά

46. 241483 Χαραλαμπίδης Δημήτριος του Ιωάννη

47. 244786 Μουτσώκος Χρήστος του Κωνσταντίνου

ΙΙ. Κ α τ’ α ρ χ α ι ό τ η τ α

1. 242564 Γεωργουλάκης Λαμπρινός του Γεωργίου

2. 243405 Νίντος Στέργιος του Ελευθερίου