Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της Παπακώστα – Τροχαία και Πυροσβεστική, μεταξύ άλλων

0

Εκδόθηκε η απόφαση του πρωθυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Αντωνόπουλου στα dikaiologitika.gr.

Στην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου ανατέθηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίαςκ αι ειδικότερα από τον Κλάδο Τάξης, των Διευθύνσεων, Τροχαίας Αστυνόμευσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης, από τον Κλάδο Ασφάλειας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, από κοινού με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από τον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, των Διευθύνσεων και του Πολιτικού Προσωπικού, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Εσωτερικών Λειτουργιών.

Οι αρμοδιότητες σχετικά με την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων, ασκούνται από κοινού με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ της ανατίθενται από τον Κλάδο Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, των Διευθύνσεων, της Διαχείρισης Χρηματικού και των Τεχνικών Εφαρμογών.

Επίσης οι αρμοδιότητες της Διαχείρισης Χρηματικού, ασκούνται από κοινού με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Παράλληλα της ανατίθενται η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υγειονομικού καιΤου Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων,αλλά από κοινού με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα και ειδικότερα από τον Κλάδο Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στην κ/ Παπακώστα ανατίθενται οι αρμοδιότητα των Τμημάτων της Οργάνωσης Εθελοντισμού, των Π.Σ.Ε.Α. και Πολιτικής Άμυνας της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, του Τμήματος Ανάλυσης, Προγραμματισμού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των Τμημάτων Πολιτικού Προσωπικού, Συντάξεων και Αποστράτων, της Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, της Υγείας και Ασφάλειας και της Γραμματείας και Αρχείου της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων. Επίσης στις αρμοδιότητες της είναι αυτή των Τμημάτων Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών και ,Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης Οικονομικών,των Τμημάτων Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού, Υποδομών,  Μέσων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας και Πυροσβεστικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. Ενώ αναλαμβάνει και την εποπτεία του Πυροσβεστικού Μουσείου, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Π.Σ. και της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Σώματος.

Τέλος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της Μονάδας «Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης» του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του Κλάδου Επιχειρήσεων Π.Σ. αλλά από κοινού με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Από τις παραπάνω αρμοδιότητες που ανατίθενται, εξαιρούνται και παραμένουν στην Υπουργό, ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής, η νομοθετική πρωτοβουλία,η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.