Δάνεια ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων από τον Υπουργό

0

Σας γνωρίζουμε ότι, δημοσιεύθηκε σήμερα, 12-02-2021, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β-542) η υπ’ αριθ. 8000/28/23-β´ από 27-01-2021 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, που αφορά την έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α προκειμένου να χορηγηθούν προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, έτους 2021, σε ασφαλισμένους του.

Ειδικότερα, τα κεφάλαια που εγκρίθηκαν για τον παραπάνω σκοπό και είναι φέτος, σε σύγκριση με το 2020, επαυξημένα, μετά από παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού μας κινήματος, κατανέμονται ως εξής:

α) Τ.Π.ΑΣ. μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00) ευρώ, β) Τ.Π.Υ.Α.Π. μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ και γ) Τ.Π.Υ.Π.Σ. μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000,00) ευρώ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε σε όλους ότι, τα ως άνω δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από αίτηση της / του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές για το λόγο αυτό διατάξεις.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.