Χρήστος Α. Καπούτσης: Γιατί η κυβέρνηση δεν αλλάζει την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση για τα στρατιωτικά νοσοκομεία;

0

Τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών, την πρόληψη και θεραπεία νοσούντων, θα πρέπει είναι εκτός από «ποικίλες» σκοπιμότητες και «παιχνίδια», είτε κομματικά (αξιολόγηση ιατρικού προσωπικού με κομματική ταυτότητα), είτε κερδοσκοπικά (φαρμακευτικές εταιρείες, επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας).

Άρθρο του Χρήστου Α. Καπούτση
Στρατιωτικός και διπλωματικός συντάκτης

Τα θέματα της υγείας μας αφορούν όλους, καθότι «Υγιείας νόσος γαρ γείτων ομότοιχος»(Η υγεία με τη νόσο είναι γείτονες σε μεσοτοιχία), μας προειδοποιεί «εγκαίρως» από τα βάθη των αιώνων ο μεγάλος μας τραγικός ο Αισχύλος. Ο ανταγωνισμός, ιδιωτικός επιχειρηματικών ομίλων και κρατικών νοσοκομείων, θα πρέπει να εξαντλείται στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών Υγείας προς τους πάσχοντες, αποκλειομένων των φαινομένων κερδοσκοπίας, χρηματισμού οιασδήποτε μορφής του ιατρικού προσωπικού, αλλά και αθεμίτου συναγωνισμού στην επιλογή Διευθυντών – Κλινικαρχών στα Κρατικά Νοσοκομεία. Το «φακελάκι» στα ιδιωτικά Θεραπευτήρια είναι καθεστώς, στο Κρατικά Νοσοκομεία απαγορεύεται, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία είναι αδιανόητο!

Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, θα περιμέναμε, να ήταν εκτός της εμβέλειας κερδοσκοπικών σκοπιμοτήτων, που ενίοτε εκδηλώνεται μέσω της «υπόγειας» και σαφώς παραπλανητικής, υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Και ακόμη, θεωρούμε αδιανόητο, ο κομματισμός ή οι προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, τα προνόμια της «κάστας», να έχουν το προβάδισμα στην αξιολόγηση των στρατιωτικών γιατρών και όχι η επιστημονική τους κατάρτιση. Θα περιμέναμε μάλιστα, προσωπικά ζητήματα αμιγώς στρατιωτικά (χρόνος διοίκησης, αρχαιότητα, πτυχίο ΑΔΙΣΠΟ κ.ά.), φυσικά να λαμβάνονται υπόψη, αλλά να μην υπερτερούν των Επιστημονικών προσόντων (διδακτορικό, μετεκπαιδεύσεις, αναγνωρισμένο έργο στην αντιμετώπιση βαριών περιστατικών υγείας, επιστημονική εμπειρία στον τομέα ειδικότητας κ.ά), κατά την αξιολόγηση των στρατιωτικών γιατρών.

Πρόσφατα, εκδόθηκε μια Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2855β’ 5 Ιουλίου 2019, για τις διευθύνσεις κλινικών στρατιωτικών νοσοκομείων και προϊστάμενων. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτή η Υπουργική απόφαση, που είναι καθοριστική για την λειτουργία των Στρατιωτικών νοσοκομείων, εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2019, δηλαδή μόλις 2 μέρες πριν από την προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών!

Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη ή δεν έχει αντικατασταθεί από νέα Υπουργική Απόφαση, παρότι έχουμε νέα Κυβέρνηση, που θα διορθώνει τις σοβαρές «αστοχίες» της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ας δούμε όμως, κάποια από τα όσα περιλαμβάνει η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση με την Υπογραφή του πρώην Αν. ΥΕΘΑ Π. Ρήγα, σκληροπυρηνικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ (τέως Γενικός Γραμματεύς), που ωστόσο, δεν κατόρθωσε να επανεκλεγεί Βουλευτής. Θα αναφερθούμε μόνο στην αξιολόγηση και επιλογή Διευθυντών Κλινικών σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

1. Μοριοδότηση:

Α. Διδακτορικό και μεταπτυχιακά: Με την ισχύουσα Υπουργική απόφαση. α) Ολοκλήρωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής: 5 μόρια, για την εκπόνηση μίας (1) μόνο διατριβής με αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου και 2,5 μόρια, εφόσον το αντικείμενο της διατριβής δεν είναι συναφές. β) Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της ειδικότητας του υποψηφίου: 2 μόρια. Εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δεν σχετίζεται με την ειδικότητα του υποψηφίου αλλά με γενικότερα θέματα υγείας: 1 μόριο. Το σύνολο των μορίων για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα 4. Καλά μέχρι εδώ; ΟΧΙ. Γιατί; Ένας χρόνος σε θέση επιτελική (γιατρός επιτελής στο ΓΕΣ), δίνει περισσότερα μόρια από ότι αν έχεις διδακτορική διατριβή!Η υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 2855β’), θα έπρεπε να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μεγάλων επιτευγμάτων της διαρκώς εξελισσόμενης Ιατρικής Επιστήμης. Όμως, αντί να επιβραβεύει την εμπειρία του γιατρού για «λεπτές» εξειδικευμένης χειρουργικές ικανότητες, προσθέτει αξιολογικά στοιχεία περί της στρατιωτικής αρχαιότητας και μάλιστα υπέρτερα των επιστημονικών –ιατρικών προσόντων των προς αξιολόγηση στρατιωτικών γιατρών!

Β. Η υπηρεσία, στρατιωτικού γιατρού εκτός νοσοκομείου, σε κάποιο Επιτελικό Γραφείο προσμετράτε περισσότερο από την υπηρεσία σε Κλινική! Έξι μήνες στην υπηρεσία της γραφειοκρατίας, ισούται με ένα μεταπτυχιακό και ένας χρόνος επιτελής με ένα διδακτορικό! Αν αυτό το «φωτογραφικό» μέτρο, δεν είναι ο ορισμός της κομματικής «αξιοκρατίας», τι είναι; Και μιλάμε, για την επιλογή Διευθυντών Κλινικών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Γ. Αρχαιότητα μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης ΔιευθυντούΚλινικής: Ο νεότερος υποψήφιος αξιωματικός λαμβάνει 1 μόριο, ενώ οι αρχαιότεροι του μοριοδοτούνται με αριθμό μορίων ο οποίος αυξάνεται κατά ένα (1) ανά υποψήφιο ανάλογα με τη θέση του στη σειρά αρχαιότητας. Επομένως, η αρχαιότητα (ημερομηνία απόφοιτης από ΣΣΑΣ), προηγείται στην επιλογή Διευθυντού Κλινικής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιστημονικά κριτήρια!

2. Μείωση θητείας των διευθυντών σε 3, από 4 χρόνια:

Κατάργηση της βαθμίδας του αναπληρωτή διευθυντή, με αποτέλεσμα η κλινική να αποτελεί «φέουδο» του εκάστοτε Διευθυντή, χωρίς τη δυνατότητα υπεύθυνου «διαφορετικού» επιστημονικού λόγου και ελέγχου, στα πλαίσια, όχι του ανταγωνισμού, αλλά της εύρυθμης λειτουργίας της Κλινικής.

Και το χειρότερο: Με βάση την ισχύουσα διαδικασία, ο κατέχων τη θέση του διευθυντή, βαθμολογεί ανάλογα τους «επικίνδυνους» συνυποψηφίους του, για να μη μπορούν να είναι υποψήφιοι στην επόμενη εκλογή Διευθυντή Κλινικής, ενώ θα έπρεπε, η αξιολόγηση να γίνεται από τον Διευθυντή του Νοσοκομείου (που είναι Γιατρός Ανώτατος Αξιωματικός) με βάση τα πραγματικά περιστατικά (ίαση, επιτυχείς ή ανεπιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις θάνατοι ασθενών κ.ά.)

Επομένως, οι διαδικασίες για την ανάδειξη Διευθυντών κλινικών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, θα πρέπει να ανασταλούν, μέχρι να εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση, που θα διορθώνει τις στρεβλώσεις της υφιστάμενης. Πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα, αφού αφορά την περίθαλψη, όχι μόνο των στρατιωτικών, αλλά και όσων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με ανυποχώρητο στόχο φυσικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίας υγείας στους νοσηλευόμενους, να παραμείνουν σε ψηλά επίπεδα με βάση και τα νέα αξιολογικά επιστημονικά δεδομένα – κριτήρια.

Δ. Στην νέα Υπουργική απόφαση, συμβαίνει εκτός των άλλων κωμικοτραγικών και το εξής πρωτοφανές. Δεν προβλέπονται μεταβατικές Διατάξεις! Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται το εξής αδιανόητο. Με την προηγούμενη, την παλιά Υπουργική απόφαση που αντικατέστησε η «προεκλογική», έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις Διευθυντών Κλινικών στα Στρατιωτικά νοσοκομεία, οι οποίες έχουν καλυφτεί σχεδόν στο σύνολό τους, μετά από την προβλεπόμενη αξιολόγηση, με θητεία είναι 4 ετών. Η νέα Υπουργική απόφαση, δεν σέβεται την παλιά (δεν υπάρχουν μεταβατικές) και επαναπροκηρύσσει τις ίδιες θέσεις, όχι μόνο τις κενές, αλλά και σε αυτές που ήδη υπάρχουν Διευθυντές Κλινικών και μάλιστα, είναι στο μέσο της θητείας τους. Και το χειρότερο, αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής!! Αναμφίβολα δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο… Απορώ, πως ο έγκριτος νομομαθής ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος, επιτρέπει την κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας…

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.