Χρ. Χριστοδούλου: Στόχος μου να αναδείξω τα προβλήματα των αστυνομικών και να προτείνω λύσεις

0

Ονομάζομαι Χρήστος Χριστοδούλου και τον τελευταίο χρόνο υπηρετώ στην Υ.Κ.Α. με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ενώ παράλληλα ολοκληρώνω μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων ως Πολιτικός Μηχανικός.

Άρθρο του Χρήστου Χριστοδούλου
Μέλος ΕΚΑ Αθηνών – Υποψήφιος αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Από το 2005 έχω υπηρετήσει στις εξής υπηρεσίες Υ.Μ.Ε.Τ., Ο.Π.Κ.Ε., σε Τμήμα Ασφαλείας και Αστυνομικό Τμήμα ενώ κατά πλειοψηφία έχω εργαστεί στο κέντρο της Αθήνας και γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη καθημερινότητα του ο αστυνομικός. Αποφάσισα να ενταχθώ στην Ε.Κ.Α. με σκοπό να προτείνω λύσεις για βελτίωση των προβλημάτων τόσο με βάση την επαγγελματική μου εμπειρία όσο και τις σπουδές μου.

Αρχικά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι σε θέματα που αφορούν οικονομικούς πόρους και πως αυτοί διανέμονται, η δράση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης περιορίζεται στην άσκηση πιέσεων και ένδικων μέσων. Πιο συγκεκριμένα για τα προβλήματα έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ανανέωσης στόλου οχημάτων και την έλλειψη προσωπικού, θεωρώ πολύ σημαντική την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που να φωτίζουν τη σχέση μεταξύ των παραπάνω ελλείψεων και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που φτάνουν να προσφέρονται στον πολίτη.

Κεντρικός μου στόχος είναι να αναδείξω τα προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των αστυνομικών. Πολύ συχνά αυτά αφορούν την παραβίαση των Π.Δ. σχετικά με το χρόνο εργασίας, τη χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων, την ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη αντικειμενική αξιολόγηση του. Ήδη μέχρι σήμερα η Ε.ΑΣ.Υ.Α. και τα μέλη της Ε.Κ.Α. έχουν παρουσιάσει σημαντικό έργο σ’ αυτό το τομέα όπως η διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε αστυνομικά καταστήματα, η δημιουργία, μετά από πρόταση της, γραφείου υποδοχής αστυνομικών στο 401 Γ.Σ.Ν., συνεχής και διαρκή ενημέρωση για πλήθος θεμάτων, έμπρακτη στήριξη σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν θέματα ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και πολλά ακόμα.

Σχετικά με το χρόνο εργασίας και τον προγραμματισμό των υπηρεσιών θεωρώ κρίσιμη τη δημιουργία εφαρμογής στο σύστημα P.O.L. με καταχωρημένες τις παραμέτρους εργασίας (αργίες, υπερωριακή απασχόληση, ωράρια εργασίας), όπως ορίζονται από το νόμο. Μέσω αυτής της εφαρμογής θα αυτοματοποιηθεί η έκδοση εβδομαδιαίου προγράμματος υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα θα επιβάλλει περιορισμού όπως η διάθεση σε υπηρεσία πριν τη παρέλευση 12 ή 16 ωρών ή τη διάθεση εντός της ίδιας ημέρας εργασίας (διπλό νυχτερινό). Στο ίδιο σύστημα θα μπορούν να καταχωρούνται αιτήματα και αναφορές μέσω των προσωπικών λογαριασμών των αστυνομικών. Με το τρόπο αυτό θα μειωθεί η γραφειοκρατία και η σπατάλη γραφικής ύλης και θα διατηρείται η ιστορικότητα όλων των αιτημάτων. Επιπλέον, τόσο η κάθε υπηρεσία όσο και το αρχηγείο θα έχει σαφή και συνολική εικόνα της κατάστασης των επιμέρους υπηρεσιών.

Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής και συγκεντρωτική καταγραφή των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν ανά υπηρεσία και ανά συμβάν. Αυτό δυσκολεύει τόσο τη διαχείριση περιστατικών στα οποία δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από τους συναδέλφους (π.χ. ένα ιδιαίτερο περιστατικό που παρουσιάζεται σε έναν Αξιωματικό υπηρεσίας ή σε μια εποχούμενη περιπολία) όσο και στον ενιαίο χειρισμό τους από διαφορετικές υπηρεσίες. Η πρόταση μου αφορά τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις συνιστώμενες ενέργειες ανά περιστατικό όπως ορίζονται από την ποινική δικονομία, τους οργανικούς νόμους και κανονισμούς της ΕΛ. ΑΣ., τις διαταγές του αρχηγείου και τη σχετική νομοθεσία. Ένα τέτοιο εργαλείο θα ορίσει μια κοινή βάση ενεργειών και θα απλοποιήσει τη καθημερινότητα των αστυνομικών δίνοντας τους τη δυνατότητα για γρήγορη αναζήτηση στο σύστημα.

Ως πολιτικός μηχανικός θεωρώ σημαντική τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών μέσα από αναβάθμιση και μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Μια τέτοια πρόταση θα περιλάμβανε την καταγραφή του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων καθώς και τη πιθανή εύρεση νέων σύγχρονων χώρων στέγασης υπηρεσιών. Η αποτελεσματική μείωση του λειτουργικού κόστους θα εξασφαλίσει πόρους προς διάθεση σε άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.

Τέλος θέλω να αναφερθώ στο σύστημα της αξιολόγησης του προσωπικού το οποίο σήμερα δεν γίνεται με καλώς ορισμένα κριτήρια ούτε ανά κατηγορία καθήκοντος ενώ λείπει και η ανατροφοδότηση (feedback). Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι μετρήσιμα και προσαρμοσμένα στην εκάστοτε υπηρεσία, για παράδειγμα ένας δικυκλιστής θα πρέπει να αξιολογείται για τις οδηγικές του ικανότητες, ένας αστυνομικός των Υ.Α.Τ. θα πρέπει να αξιολογείται για τη φυσική του κατάσταση, ένας αστυνομικός σε εσωτερική υπηρεσία για τις διοικητικές του ικανότητες. Επίσης, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η παροχή των αποτελεσμάτων της ανατροφοδότησης από το προϊστάμενο κάθε τμήματος ώστε ο καθένας να μπορέσει ατομικά να βελτιώσει τις αδυναμίες του για να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα του. Τα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει συμπεριληφθούν στα κριτήρια για τις βαθμολογικές προαγωγές αλλά και τη μετακίνηση σε υπηρεσίες που απαιτούν συγκεκριμένα προσόντα.

Τα παραπάνω αποτελούν κεντρικό άξονα των συνδικαλιστικών μου στόχων και δεσμεύομαι ότι με τη στήριξη των συνυποψηφίων μου και των στελεχών του Ε.Κ.Α. θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα υλοποιήσω. Επιπλέον, θέτω τον εαυτό μου στην διάθεση του Ε.Κ.Α. ώστε να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ στην επίλυση και άλλων ζητημάτων.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.