Αφησαν στο συρτάρι σύγχρονο σχέδιο «Διαχείρισης Κινδύνων»

Η αδυναμία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και οι αμφισβητήσεις υπηρεσιών

0
Τμηματάρχες χωρίς υπαλλήλους και προβληματική δομή και οργάνωση έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με περίπου 50 υπαλλήλους, που λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο για τις φυσικές καταστροφές και κυρίως τις δασικές πυρκαγιές και στην οποία είχε μεταφερθεί το κύριο βάρος για τον περιορισμό της ανείπωτης καταστροφής με τους τουλάχιστον 88 νεκρούς.
Αναδημοσίευση από «Το Βήμα»
Του Βασίλη Λαμπρόπουλου

Αποκαλύπτεται ακόμη ότι το 2014 είχε ψηφισθεί νομοθετικό πλαίσιο για να εφαρμοσθεί νέο, απόλυτα επικαιροποιημένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, και για να αναμορφωθεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτό δεν έγινε ποτέ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί με οργανόγραμμα του 2002 με αποτέλεσμα να παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, να προχωρά σε καθυστερημένες εισηγήσεις, πολλά τμήματα του να έχουν υποτυπώδη στελέχωση. Και επιπλέον πολλές από τις αρμοδιότητες ή εντολές του να αμφισβητούνται από άλλες κρατικές αρχές ή ακόμη και από την Περιφέρεια Αττικής.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ο προαναφερόμενος νόμος που ποτέ δεν εφαρμόσθηκε προέβλεπε και την δημιουργία, ανά πέντε χρόνια, μίας «Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών» ώστε να μην παρουσιάζονται οι γνωστές αρρυθμίες και αγκυλώσεις. Στον σχετικό νόμο επισημαινόταν «σχεδιάζεται κάθε πέντε (5) έτη «Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών». Η ως άνω πολιτική στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Χώρας. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την υγεία, την ασφάλεια».

Ακόμη στο νομοσχέδιο αυτό προβλεπόταν «η καθιέρωση «Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας» τριετούς διάρκειας, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους τομείς διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την προετοιμασία, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».

Όμως η εφαρμογή αυτού του νόμου σταμάτησε από την κυβέρνηση γιατί εκτός των άλλων υπήρξαν αντιδράσεις και για τα προβλεπόμενα σε ένα άλλο τμήμα του, για την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ, της Πυροσβεστικής κλπ.

Ενδεικτικό ακόμη της κατάστασης στο εσωτερικό της εν λόγω Γραμματείας είναι έγγραφο, στις 31 Μαΐου 2018, των συνδικαλιστών της υπηρεσίας που αναφέρονται σε μαζικές αδικαιολόγητες μεταθέσεις στελεχών κι υπαλλήλων» καθώς και για άνωθεν παρεμβάσεις στην λειτουργία της.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.