Πρόταση για την προαγωγή των πτυχιούχων αστυνομικών

0

Μ.ΠΡ.Ο.Σ.Τ.Α.: Πρόταση για την προαγωγή των πτυχιούχων αστυνομικών

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, όπως γνωρίζετε σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στο δημόσιο τομέα και έχουν προσληφθεί ως απόφοιτοι χαμηλότερης κατηγορίας προσόντων, αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ που αποκτούν με φοίτηση παράλληλα της εργασίας τους. Αναγνωρίζεται η απόκτηση πτυχίου μισθολογικά και βαθμολογικά από την υπηρεσία κάθε εργαζομένου μετά από εύλογο χρονικό διάστημα ως επιβράβευση των προσπαθειών του για συνεχή επιμόρφωση.

Επίσης είναι γνωστή η πρόταση της Π.Ο.Α.Σ.Υ., χωρίς αποτέλεσμα έως σήμερα, για τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.3686/2008, ώστε να αρθεί η αντισυνταγματικότητα και κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί με προαγωγικές εξετάσεις πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, να προάγονται στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή η Ελληνική Αστυνομία δεν επιβραβεύει με άλλο τρόπο την απόκτηση πτυχίου, εν αντιθέσει όπως ίσχυε παλαιότερα, προτείνω να συμπεριληφθεί με νέα διορθωμένη πρόταση και η προαγωγή των αρχιφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων προερχομένων από πανελλήνιες εξετάσεις, που προάγονται με τα χρόνια υπηρεσίας (15 έτη), να λαμβάνουν το βαθμό του ανθυπαστυνόμου στα τέσσερα (4) έτη με την κατάθεση του πτυχίου τους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ώστε η πολιτεία να αίρει το αίσθημα αδικίας που δημιουργείται και παράλληλα να δώσει κίνητρο για πρόσθετη επιμόρφωση των συναδέλφων με γνώσεις εξειδικευμένες που θα ωφελήσουν στο μέγιστο βαθμό και την ίδια την υπηρεσία.

Λαγουδάκης Εμμανουήλ, Καλλιακμάνης Γιώργος

Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ. Ηρακλείου, Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν/Α Αττικής

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.