Κρίθηκαν και οι ταξίαρχοι – Ποιοι “κόπηκαν”, ποιοι προάγονται

0

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από
πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο
πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο
βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι
κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. 234659 Βολυράκης Στυλιανός του Γεωργίου
2. 233240 Κρίκας Δημήτριος του Παναγιώτη
3. 233431 Σκανδάλης Αχιλλέας του Λάμπρου
4. 232065 Μαντζούκας Αθανάσιος του Παντελή
5. 235949 Τηλελής Γεώργιος του Χρήστου
6. 233325 Ντζιοβάρας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
7. 237035 Πουρσανίδης Μιλτιάδης του Κυριάκου
8. 233396 Τόλιας Ιωάννης του Γεωργίου
9. 232063 Μανιάτης Αναστάσιος του Βασιλείου
10. 232228 Ψωμάς Γεώργιος του ΔημητρίουΒ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. 237888 Κοκκίνης Νικόλαος του Δήμου
2. 227717 Αναστασάκος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
3. 231737 Τζουμαϊλής Θεολόγος του Χρήστου
4. 243398 Νικολάου Χρήστος του Νικολάου
– 2 –
5. 233440 Καϊπάκης Γεώργιος του Αθανασίου
6. 233297 Μουστακαλής Δημήτριος του Νικολάου
7. 236899 Μαρκετάκης Παναγιώτης του Αντωνίου
8. 233145 Βόγλης Ευάγγελος του Αποστόλου
9. 236830 Κούμπουλας Παναγιώτης του Θεοδώρου
10. 233274 Μαρουδάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου
11. 238337 Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
12. 233119 Αγάκος Γεώργιος του Αθανασίου
13. 233157 Γιαννόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
14. 238124 Δημητριάδης Νικόλαος του Γεωργίου
15. 234547 Ντελής Στυλιανός του Δημητρίου

– Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή
τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.