Κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζει ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα

0

Εφιαλτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, καθώς στη χώρα μας καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση από κάθε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό παρά τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία –δύσκολα λόγω μνημονιακών περικοπών- χρόνια.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 24,8 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0 έως 17 ετών κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, με όσα δεινά συνεπάγεται μια τέτοιου είδους περιθωριοποίηση. Συνολικά, το ποσοστό των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ε.Ε. έχει μειωθεί ελαφρά από το 2010 στο 2016, από 27,5% σε 26,4%, όμως παρατηρήθηκαν αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε κατά 8.8%, από 28.7% το 2010 σε 37.5% το 2016. Αυτό σημαίνει πως πλέον πάνω από ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην Ελλάδα, έπειτα σε Κύπρο, Σουηδία, Ιταλία Ρουμανία. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως τα ανατολικά κράτη τα οποία εντάχθηκαν στους κόλπους της ΕΕ το 2004, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση με τη Λετονία, να έχει καταφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, μειώνοντας τη φτώχεια στα παιδιά της κατά 17.5%.

Ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού, τα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, και λιγότερο στη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σλοβενία.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η Eurostat ορίζει ως σε κίνδυνο με φτώχεια, τα παιδιά αυτά ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το εισόδημα μετά τους φόρους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας ή που βρίσκονται σε συνθήκες υλικής στέρησης ή τα άτομα της οικογένειας που μπορούν να εργαστούν βρίσκονται σε καθεστώς μερικής εργασίας ή ανεργίας.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.