Επιστολή σε Φιλιππάκο για το επίδομα της ΕΚΑΜ και των συνοδών σκύλων της ΕΛ.ΑΣ.

0

Επιστολή προς τον γ.γ. Συντονισμού του υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτο Φιλιππάκο, έστειλε το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής. Θέμα της επιστολής: «Διακοπή μηνιαίου επιδόματος ειδικών συνθηκών της 2/9276/0022/18.6.2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ829Β) που χορηγείτο έως τώρα στα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. και συνοδών σκύλων περιπολίας».

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής

Αγαπητέ κύριε Γενικέ Γραμματέα Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών,

Απευθυνόμαστε σε εσάς τόσο με την ιδιότητα σας ως Συντονιστής Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών όσο και Απόστρατος Αξιωματικός του Σώματος γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, το νεορεαλισμό σας και την ανθρώπινη διάσταση της πολιτικής προσέγγισης προκειμένου να λυθεί το παρακάτω ζήτημα που σας παραθέτουμε:

Το 2015 με την δημιουργία της Δ.Ε.Α.Δ. (Μαρκόπουλο) η Ε.Κ.Α.Μ. (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα) μετακινήθηκε από την Δ.Α.Ε.Α (Καισαριανή) στην Δ.Ε.Α.Δ. με έδρα το Μαρκόπουλο χωρίς όμως να ρυθμιστεί με νομοθετική διάταξη η συνέχιση του δεύτερου επιδόματος (επίδομα Μ.Α.Τ) προς τα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. και των συνοδών σκύλων περιπολίας.

Η Ε.Κ.Α.Μ. υπαγόταν στην Δ.Α.Ε.Α και ανέκαθεν ελάμβανε ως αποζημίωση λόγω της ιδιαίτερης φύσης της (καθήκοντα – υψηλή επικινδυνότητα) δύο επιδόματα:

1. Το ένα επίδομα ορίζεται ως επίδομα Ε.Κ.Α.Μ. και ανέρχεται στο ποσό των 142,00 ευρώ το οποίο όμως δεν έχει αναπροσαρμοστεί την τελευταία 25ετία εξαιτίας και της χορήγησης του δεύτερου επιδόματος της Δ.Α.Ε.Α, (επίδομα Μ.Α.Τ)

2. Το δεύτερο επίδομα ορίζεται ως μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών (επίδομα ΜΑΤ) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 της υπ. αριθμ. 2/9276/0022/18.6.2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ829Β) το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την παρ.4 άρθρου 1 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80Α΄) και χορηγείται στο προσωπικό των υπηρεσιών αστυνομικών επιχειρήσεων (αναπροσαρμόστηκε από 1/1/2009 στο ποσό των 150.00 ευρώ).

Το εν λόγω ποσό ελάμβανε και η Ε.Κ.Α.Μ όταν υπαγόταν στην Δ.Α.Ε.Α.Με την ψήφιση του νόμου 4472/2017 (νόμος ειδικών μισθολογίων) δόθηκε εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθμιση των επιδομάτων κινδύνου με Κ.Υ.Α του Υπουργού οικονομικών και του υπουργού προστασίας του πολίτη με την οποία ρυθμίστηκε η χορήγηση του πρώτου επιδόματος , (επίδομα Ε.Κ.Α.Μ) όμως δεν ρυθμίστηκε η απρόσκοπτη χορήγηση του δεύτερου επιδόματος (επίδομα Μ.Α.Τ).

Η δυσαρμονία αυτή θα μπορούσε να αποφευχθεί με ένταξη του ποσού των 150,00 ευρώ ως αύξηση στο επίδομα Ε.Κ.Α.Μ . Αύξηση βέβαια που ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ αφού το συγκεκριμένο ποσό χορηγούνταν στα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ ως επίδομα Μ.Α.Τ..

Η Ε.Κ.Α.Μ ανήκει στην αιχμή του δόρατος της ΕΛ.ΑΣ και θα έπρεπε για να μη πληγεί το φρόνιμα και το ηθικό να αποκατασταθεί η αδικία όπως ίσχυε και πριν, με αναπροσαρμογή του επιδόματος Ε.Κ.Α.Μ αυξημένο κατά 150,00 ευρώ.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος, Γιώργος Καλλιακμάνης
Ο γεν. γραμματέας, Μαρίνος Κακαβάς

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.