Επίδομα Παραμεθορίου: Τι λέει το ΥΠΕΘΑ για την καταβολή του σε στελέχη των ΕΔ – ΣΑ

0

Aπάντηση Καμμένου στην Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας με θέμα «Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας». Ο βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας ρωτησε: 

  • Γιατί εξαιρέθηκαν από το επίδομα του άρθρου 127 περ. Ε’ του Ν. 4472/2017 οι παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας,
  • Γιατί δεν ισχύουν οι ίδιοι γεωγραφικοί προσδιορισμοί των παραμεθόριων περιοχών που ισχύουν για την χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος στους δημοσίους υπαλλήλους,
  • Τι προτίθενται να πράξουν για την ένταξη στους δικαιούχους του επιδόματος του άρθρου 127 περ. Ε’ του Ν. 4472/2017 των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας.

Ο κ. Πάνος Καμμένος  σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας  δήλωσε τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών ανήκουν στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει µε ειδικούς μισθολογικούς νόµους, µε βάση τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Το επίδοµα αποµακρυσµένων – παραµεθόριων περιοχών καταβάλλεται κατά το Αρ.19 ν.4354/2015(ΦΕΚ Α’176) στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε προβληµατικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραµονής στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων διέπονται από διαφορετικό θεσµικό µισθολογικό καθεστώς και εποµένως δεν είναι συγκρίσιµη η αναλογική εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου αµοιβών, που ισχύει για τους δηµοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το µισθολόγιο τους είναι ειδικό και ρυθµίζει τις αποδοχές µε συγκεκριµένα κριτήρια σε συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόµενης υπηρεσίας.

Ειδικότερα με το άρθρο 127 περίπτωση Ε΄ του ν. 4472/2017 θεσπίστηκε το εν λόγω επίδοµα σε αντιστάθµισµα της καταργηθείσας ηµερήσιας αποζηµίωσης που ελάµβαναν, κατά το Αρ.19 ν. 4354/2015(ΦΕΚ Α’176), όλα τα στελέχη που υπηρετούσαν στις αναφερόµενες περιοχές και περιοριστικά τα στελέχη της Πολεµικής Αεροπορίας που υπηρετούσαν σε συγκεκριµένες Μονάδες της Π.Α.. Κρίθηκε ότι οι συγκεκριµένοι γεωγραφικοί προσδιορισµοί εξακολουθούν να δικαιολογούν την καταβολή αποζηµίωσης και την ανάγκη ύπαρξης κίνητρων, λόγω των ιδιόµορφων χαρακτηριστικών τους, ενώ τα πρόσθετα καθήκοντα µε τα οποία οι στρατιωτικοί έχουν επιφορτιστεί π.χ. λόγω των προσφυγικών ροών, ενισχύουν την άποψη και την αναγκαιότητα αυτή.

Απο την πλευρά του ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Τόσκας απάντησε οτι   “τα ζητήματα οικονομικής φύσεως των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, καθορίζονται από την υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών). Επισημαίνεται δε ότι, κατά πάγια δημοσιονομική αρχή, προς την οποία είναι σύμφωνη και η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μισθολογικού περιεχομένου διατάξεις είναι στενά ερμηνευτέες και δεν δύναται να έχουν ανάλογη εφαρμογή σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που διέπονται από διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς.

Πέραν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενης απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος. Συνακόλουθα, δεν δύνανται να εξετάσουν τα μισθολογικά θέματα, πλην όμως, με γνώμονα τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού και των αυξημένων υπηρεσιακών καθηκόντων για την επίτευξη της ιδιαίτερης αποστολής τους, συγκριτικά με τους λοιπούς εργαζόμενους στο Δημόσιο, παρακολουθούν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται μισθολογικών θεμάτων και όπου απαιτηθεί, υποβάλλουν αρμοδίως σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση του μισθολογικού καθεστώτος.Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία. ”

Αξίζει να πούμε οτι και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής έδειξε το Υπουργείο Οικονομικών απαντώντας  “ότι η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις αποδοχές των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης.”

 

Πηγή: Onalert.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.