Ανανεώθηκε η θητεία του αρχηγού Κωνσταντίνου Τσουβάλα

0

Διαβάστε το Π.Δ. για την ανανέωση της θητείας του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Τσουβάλα. Ο κ. Τσουβάλας θα είναι για ακόμα ένα έτος αρχηγός του Σώματος.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Ιανουαρίου 2018, μετά από
πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 36 παρ.1 του ν.4249/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του
ν.4361/2016, η θητεία ως Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αντιστρατήγου
Τ σ ο υ β ά λ α Κωνσταντίνου του Βασιλείου (ΑΓΜΣ.232212), μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.
– Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/
Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών : 1692 / 22-1-2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.